Labor

„Vides impulss” keskkonnasaaste kontrolli labor töötab alates 2008 ja on spetsialiseerunud Õhusaastetegurid katsetamine, samuti mõõtmised töökohaga seotud ohud.

Akrediteerimine

„Vides impulss” labor on akrediteeritud Läti riikliku akrediteerimise juhatus (LATAK) ja on pädev täitma katsetamine vastavalt ISO / IEC 17025:2005 standardile. LATAK registreerimisnumber: LATAK-T-370-05-2008.

Kogemus

Labori töötajate kõrge kvalifikatsioon keskkonnakaitse valdkonnas ja on paljude aastate kogemused täidavad heitkoguste katsetamise ja on kogemusi testimise töökoha riskiteguritega sisse eri profiilid firmad.