Vides impulss

LABORATORIJA

SIA „Vides impulss” vides piesārņojuma kontroles laboratorija strādā no 2008. gada, un tās specializācija ir gaisu piesārņojošo vielu mērījumi.

Akreditācija

Apliecība

Laboratorija ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā, un tās akreditētā testēšanas sfēra ir: izmešu un darba zonas gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana, gāzu plūsmas fizikālā testēšana.

Laboratorijas reģistrācijas numurs ir: LATAK-T-370-04-2008.

Laboratorijas darbība

SIA „Vides impulss” darbiniekiem ir augsta kvalifikācija vides aizsardzības jomā un liela pieredze gaisu piesārņojošo vielu emisiju testēšanā. Laboratorijas darbinieku zināšanas un kompetenci atzinīgi novērtējuši uzņēmumi ar visdažādāko darbības profilu, to vidū AS „Ceļu pārvalde”, SIA „Kuldīgas siltumtīkli”, SIA „Limbažu siltums”, AS „Valmieras enerģija”, SIA „Cemex”, SIA „Baltic Zinc Technics”, AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, AS „Latvijas balzams”, AS „Hanzas maiznīcas”, SIA „Trikātas siers”, SIA „Lielzeltiņi”, SIA „Latgran”, AS "Saldus labība", SIA "Swedwood Latvia Ltd.", SIA „Mobil Asfalts” un daudzi citi mūsu klienti, to vidū arī valsts un pašvaldību iestādes.