Laboratorija

„Vides impulss” aplinkos taršos kontrolės laboratorija dirba nuo 2008 metų ir specializuojasi oro teršalų išmetimo bandymus, taip pat aplinkos pavojų bandymai.

Akreditavimo

„Vides impulss” laboratorija yra akredituota pagal Latvijos nacionalinio akreditacijos biuro (LATAK) ir yra kompetentingas atlikti tyrimus pagal ISO / IEC 17025:2005 standartą. LATAK registracijos numeris: LATAK-T-370-05-2008.

Patirtis

Laboratorijos specialistai yra aukštos kvalifikacijos aplinkos apsaugos srityje ir didelę patirtį atliekant išmetamųjų teršalų bandymus ir profesinės rizikos veiksnių bandymai bendrovių, atstovaujančių įvairių pramonės šakų.