Laboratorija

SIA „Vides impulss” vides piesārņojuma kontroles laboratorija strādā kopš 2008. gada. Tās specializācija ir gaisu piesārņojošo vielu emisiju mērījumi un darba vides kaitīgo faktoru testēšana.

Akreditācija

SIA „Vides impulss” laboratorija ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā un ir kompetenta veikt mērījumus atbilstīgi LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta prasībām. LATAK reģistrācijas Nr.: LATAK-T-370.

Misija

Laboratorijas misija ir veicināt izpratni par vides aizsardzības nozīmību valsts un sabiedrības labklājībā un, ievērojot klienta ekonomiskās intereses, piedāvāt labākos risinājumus ar vides aizsardzību saistītos jautājumos.

Pieredze

Laboratorijā strādājošie darbinieki ir augsti kvalificēti un ar lielu darba pieredzi vides aizsardzības jomā, ko tie uzkrājuši, veicot emisiju un darba vides testēšanu visdažādākā profila uzņēmumos, kā arī regulāri papildinot savas zināšanas mācībās šajā sfērā.

Cenu politika

Pateicoties veiksmīgai izmaksu optimizācijai un mazam administratīvajam slogam, laboratorija klientiem var piedāvāt individuālu un elastīgu pieeju, nosakot pakalpojumu izcenojumu. Esam pārliecināti, ka spēsim piedāvāt pieņemamas un izdevīgas cenas jebkuram klientam, ņemot vērā tā darbības specifiku un finansiālās iespējas.

Jaunumi

Laboratorijas mērierīču klāsts ir papildināts ar jaunu, mūsdienīgu putekļu mērīšanas iekārtu Microdust, kas ļauj noteikt PM10, PM2.5 un kopējo cieto daļiņu koncentrācijas reālā laika režīmā un ļoti lielā diapazonā (no 0.001 mg/m3 līdz 250 g/m3). Līdz ar to, laboratorija var piedāvāt ne tikai augstas precizitātes putekļu mērījumus darba vietās, bet arī PM10 un PM2.5 mērījumus gaisu piesārņojošo vielu izmešos.