Vides impulss

TESTĒŠANAS METODES

SIA „Vides impulss” laboratorija testēšanu veic atbilstīgi šādām akreditētām testēšanas metodēm:

• Stacionāro avotu izmeši. Gāzu ātruma un plūsmas mērīšana cauruļvados, LVS ISO 10780:2002;

• Stacionāro avotu izmeši. Manuālā daļiņu masas koncentrācijas noteikšana, LVS ISO 9096:2006;

• Stacionāro avotu izmeši. Paraugu ņemšana automātiskai gāzu koncentrācijas noteikšanai pastāvīgi uzstādītām monitoringa sistēmām, LVS ISO 10396:2007;

• Metode cieto daļiņu koncentrācijas noteikšanai darba zonas gaisā. T-370-2008-1;

• Metode kaitīgo vielu koncentrācijas noteikšanai ar detektorcaurulītēm (organisko savienojumu, naftas ogļūdeņražu, NO2, SO2, CO koncentrāciju noteikšanai). T-370-2008-2.


Bez augstāk minētajām metodēm SIA „Vides impulss” veic testēšanu arī ar citām metodēm, ņemot vērā klientu vajadzības gan izmešu, gan darba zonas testēšanas sfērās.