Vides impulss

PAKALPOJUMI

SIA „Vides impulss” vides piesārņojuma kontroles laboratorija sniedz šādus pakalpojumus.

Mērījumi:

• Piesārņojošo vielu emisiju mērījumi no izmešu avotiem (piemēram, no katlumājām, kokapstrādes darbagaldiem, kā arī no citiem tehnoloģiskajiem procesiem);

• Kaitīgo vielu mērījumi darba vietās un ražošanas laukumos;

• Gāzu attīrīšanas iekārtu efektivitātes pārbaude un pasu izstrāde.

Dokumentācijas izstrāde:

• Iesniegumu izstrāde A, B un C kategoriju piesārņojošo darbību atļauju saņemšanai;

• Emisiju limitu projektu izstrāde;

• Piesārņojošo vielu sākotnējās uzskaites veikšana un pārskatu par dabas resursu nodokli sastādīšana;

• Statistisko atskaišu sastādīšana (piemēram, „2-Gaiss”).